Čišćenje unutarnje kanalizacije

Unutarnja kanalizacija se sastoji od instalacija i uređaja za sakupljanje i pročišćavanje otpadnih i oborinskih voda iz objekata ili zemljišta, te građevina i uređaja za odvodnju tih prikupljenih voda do kontrolnog okna, odakle se izvodi priključak na javni odvodni sustav.

Naša tvrtka nudi čišćenje, sanaciju i održavanje svih instalacija i građevina unutarnje kanalizacije kao što su:

– vertikalna kanalizacija
– horizontalna etažna kanalizacija

Vršimo odštopavanje i ispiranje visokotlačnom pumpom s prilagodnim nastavcima za probijanje taloga. Koristimo se tehnikom ispiranja visokim pritiscima uz upotrebu spiralnih čeličnih sajli, tako da smo u mogućnosti pročistiti cijevi od 30 do 110 mm promjera.